Back

I Ang mga babae, may simpleng papel sa mundo Sa loob ng tahanan, ilaw ang tangan Hindi maaaring mapundi, sa kabila ng marupok

  Sa kanya’y hambing ang kagandahang Inukit sa makulay nilang mga mata Pusong hinulma sa nagbabagang liha Hawak ng mahinhing mga kamay Tangan ang yungib

  nagising ako na naghihikahos kuko'y nakayukom sa kamao hanggang ngayo’y tila musmos tumatangis sa nginig ng buto ultimo sa kinalakihan ay nakagapos tinuturing nilang bayolenteng

Art by Shakira Mae Austero I walked by the shore to get closer to the sea, to wash my feet of all

20 His classmates and friends had a lot of speculations on why he suddenly quit college. Some of them said it

Art by Rachel Facultad (contributor) “Your nape looks sexy,” he said. So you ripped some cloth from a pile of unwashed

Art by John Chesleigh Nofiel A man going to work in a tie and long sleeves stopped in front of a