Back

We often imagine that infrastructure development breeds an economically progressive country. As an architecture student, it is our duty to

Kabilaang mga gawain na malapit na ang pasahan—mga plates at proyekto na sumasabay sa hell week at mga pagsusulit sa

Memento mori (Latin): Remember, you will die. You and everyone you know will die. It’s not the cheeriest way to start

Mental illness has come a long way from those saying that it’s just a phase. Yet despite the leaps

Ang kapangyarihan ay hinuhulma ng mga kamay ng oras—lumalakas lamang sa paglipas ng panahon. Ipinapataw ito ng mga hintuturong yari

I vividly remember when Mico Halili shouted “and the curse of Korea is about to be broken here inside the

Isang taon na rin mula nang magsimula akong maghanap ng mapagkakaabalahan para mapawi ang aking pagkabagot. Marami na akong nakilala,