Back

We often imagine that infrastructure development breeds an economically progressive country. As an architecture student, it is our duty to

Kabilaang mga gawain na malapit na ang pasahan—mga plates at proyekto na sumasabay sa hell week at mga pagsusulit sa

Memento mori (Latin): Remember, you will die. You and everyone you know will die. It’s not the cheeriest way to start

On the early morning of November 20, on live telecast in front of millions of Filipinos, President Rodrigo Duterte welcomed

Lately, social media has been buzzing on the current environmental problems that Earth is facing. From photos of sea birds

Mental illness has come a long way from those saying that it’s just a phase. Yet despite the leaps

Ang kapangyarihan ay hinuhulma ng mga kamay ng oras—lumalakas lamang sa paglipas ng panahon. Ipinapataw ito ng mga hintuturong yari