Back

  nagising ako na naghihikahos kuko'y nakayukom sa kamao hanggang ngayo’y tila musmos tumatangis sa nginig ng buto ultimo sa kinalakihan ay nakagapos tinuturing nilang bayolenteng

Nandiyan na sila. Takbo. Huwag na subukan pang lumingon. TAKBO! *** Malalim na ang gabi nang umuwi ako galing sa trabaho. Habang naglalakad, sari-saring bagay

Maga-alas dose na ng gabi nang ako’y makarating sa bahay. Gaya ng dating gawi, nakapatay na ang mga ilaw. Agad

The professor’s ramblings of mathematical equations are getting more monotonous by the minute. From the corner of my eye, I

Art by Shakira Mae Austero I walked by the shore to get closer to the sea, to wash my feet of all

Art by Chandler Belaro The night was cold and starless. Still, it was bright with just the city lights and the

20 His classmates and friends had a lot of speculations on why he suddenly quit college. Some of them said it